LOGO ico 360K

360Kapital

No té objectius marcats per endavant com sí que els té la banca tradicional

El nostre objectiu, és el vostre
Som col·laboradors 100% externs, sense cap mena de vinculació laboral i donant sempre la llibertat d'elecció a l'empresari de si vol o no comptar amb els nostres serveis a futur o simplement fent actuacions puntuals de gestió.

Auditoria del pool bancari

Analitzem i optimitzem els deutes existents amb la banca tradicional.

Gestió del crèdit

Apliquem criteris de racionalització sobre el palanquejament financer, definint a cada moment el millor producte que cal utilitzar.

Auditoria comptable

Verifiquem la comptabilitat de l'empresa per tal de comprovar si els comptes reflecteixen el patrimoni, la situació financera i els resultats obtinguts en un determinat exercici.

Anàlisi bancària

Fem èmfasi en les ràtios financeres de l'empresa per traçar-ne una estratègia d'optimització, obtenint així més probabilitats d'èxit a l'hora de buscar finançament aliè

Línies de finançament

Seleccionem el millor producte, sigui bancari o extrabancari, en funció de la situació i la necessitat de cada empresa client.

Negociació amb entitats financeres

Busquem l'interlocutor adequat a cada moment per a cada tipus d'operació. Per nosaltres, la banca tradicional NOMÉS és un proveïdor més de serveis.

Visió financera externa

Aportació de la visió financera a les decisions estratègiques del dia a dia, en relació al finançament aliè que l'empresa necessita.

Acompanyament financer a gerència

La gerència d'una empresa i les qualitats de les persones que la dirigeixen són la base per al funcionament correcte del projecte empresarial. Però la clau està en les decisions i és en aquell moment, on 360K intervé per consolidar-les.

El nostre valor

Què ens fa tan especials?

“Treballar amb els millors partners i clients fa que ens esforcem cada dia més”

- Dani Colldeforns

“És un privilegi, però també una gran exigència, que ens fa créixer i aprendre cada dia més”

- Oriol Iglesias

Partners i clients

A continuació llistes diverses de les empreses amb què hem tingut el plaer de treballar