Acompanyament Financer a Gerència

Confiança i feina ben feta

Missió

La nostra feina és ajudar-los

360K no té objectius marcats per endavant, com sí que els sol tenir la banca tradicional. El nostre objectiu és el seu.

Oferim la possibilitat de poder actuar com a directors financers de manera externalitzada, reduint així els costos salarials de les empreses, vetllant pels seus interessos financers.

La nostra missió se sol centrar a actuar sobre aquestes àrees:

• Optimització de Pool Bancari.
• Reducció de despeses financeres.
• Optimització del risc bancari existent, eliminant productes no necessaris i definint quins són els més adequats per a cada empresa.
• Introducció al finançament alternatiu.
• Independència de gestió.
• Interlocució bancària directa, preferentment amb oficines especialitzades en negoci per a empreses.

TECNOLOGIA

Us portem els últims avenços en temes de finançament

CONNEXIONS

Créixer és qüestió d'envoltar-se de la gent correcta

SUPORT

Estem al seu costat en tot moment

El nostre servei

Estem segurs que podem ocupar aquest buit que tota empresa té en algun moment

Complicitat

Ens fiquem a la pell, entenem la seva necessitat

Info

Operacions

La transparència és fonamental en la confiança mútua

Info

Registre

Totes les operacions estan registrades en un llibre de comptes

Info